NOU 2008: 1

Kvinner og homofile i trossamfunn— Likestillingslovens og arbeidsmiljølovens særlige unntak fra forbudet mot diskriminering

Til innholdsfortegnelse

Til Barne- og likestillingsdepartementet

Lovutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 1. juni 2007 for å utarbeide forslag til en samlet diskrimineringslovgivning. Utvalget fikk samtidig i oppdrag å levere en delinnstilling for å vurdere oppheving av unntakene for tros­samfunn fra likestillings­lovens forbud mot kjønnsdiskriminering og arbeidsmiljølovens forbud mot diskriminering på grunn av homofil samlivsform ved ansettelser.

Utvalget legger med dette frem sin utredning med forslag til endringer i arbeidsmiljølovens og likestillingslovens regler.

Innstillingen er enstemmig.

Oslo, 11. januar 2008

Hans Petter Graver

Hege Brækhus

Ronald Craig

Marius Emberland

Bera Ulstein Moseng

Mona Næss

Tolle Stabell

Ann-Marit Sæbønes

Jan Tøssebro

Elisabeth Vigerust

Til forsiden