Høring - om forslag til forskrift om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder

Resultat: Forskrift 22. desember 2006 om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 16.11.2006

Resultat: Forskrift 22. desember 2006 om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder