Høring - om tilpasning av årsregnskapsforskriften for forsikring til IFRS

Resultat: Forskrift 4. april 2008 om endring av forskrift 16. desember 1998 nr. 1241 om årsregnskap m.m. for forsikringsselskaper og enkelte andre forskrifter.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 04.01.2008