Høring - Omlegging av årsavgiften til en avgift på trafikkforsikringer

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag om omlegging av årsavgiften til en avgift på trafikkforsikringer.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 19.03.2015