Høring - Omlegging av årsavgiften til en avgift på trafikkforsikringer

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag om omlegging av årsavgiften til en avgift på trafikkforsikringer.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 19.03.2015