Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring - Omlegging av årsavgiften til en avgift på trafikkforsikringer

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag om omlegging av årsavgiften til en avgift på trafikkforsikringer.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 19.03.2015

Vår ref.: 13/5262 SL RHN/KR

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag om omlegging av årsavgiften til en avgift på trafikkforsikringer.

Departementet foreslår å legge om årsavgiften til en avgift på trafikkforsikringer. Avgiften foreslås bygd opp som en ordinær særavgift der avgiftsplikten legges på forsikringsselskap med konsesjon til å drive forsikringsvirksomhet i Norge, som igjen velter avgiftsbyrden over på sine kunder sammen med premieinnbetalingene.

Høringsnotatet kan lastes ned fra denne nettside under dokumenter/høringer.

Vi vil understreke at den enkelte høringsinstans må vurdere om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemsorganisasjoner e.l.

Høringsfristen er 19. mars 2015. For å avgi høringsuttalelse, bruk den digitale løsningen som ligger på denne nettsiden. Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.

Med hilsen

Elisabeth Berge  e.f.
avdelingsdirektør

                                                                             Rune Håvard Nygaard
                                                                             seniorskattejurist

Arbeids-   og sosialdepartementet

Postboks   8019 Dep

0030   OSLO

Barne-   likestillings- og inkluderingsdepartementet

Postboks   8036 Dep

0030   OSLO

Forsvarsdepartementet

Postboks   8126 Dep

0032   OSLO

Helse-   og omsorgsdepartementet

Postboks   8011 Dep

0030   OSLO

Justis-   og beredskapsdepartementet

Postboks   8005 Dep

0030   OSLO

Klima-   og miljødepartementet

Postboks   8013 Dep

0030   OSLO

Kommunal-   og moderniseringsdepartementet

Postboks   8112 Dep

0032   OSLO

Kulturdepartementet

Postboks   8030 Dep

0030   OSLO

Kunnskapsdepartementet

Postboks   8119 Dep

0032   OSLO

Landbruks-   og matdepartementet

Postboks   8007 Dep

0030   OSLO

Nærings-   og fiskeridepartementet

Postboks   8090 Dep

0032   OSLO

Olje-   og energidepartementet

Postboks   8148 Dep

0033   OSLO

Samferdselsdepartementet

Postboks   8010 Dep

0030   OSLO

Utenriksdepartementet

Postboks   8114 Dep

0032   OSLO

Akademikerne

Fr.   Nansens plass 6

0160   OSLO

American   Car Club of Norway

Postboks   6006

7434   TRONDHEIM

Arbeidsgiverforeningen   Spekter

Postboks 7052 Majorstuen

0306   OSLO

Arntzen   de Besche Advokatfirma AS v/advokat Atle Lunder

Postboks   2734 Solli

0204   Oslo

Autobransjens   Leverandørforening

Hovfaret 17 b Skøyen

0275   OSLO

Bedriftsforbundet

Rådhusgata   5 b

0151   OSLO

Bensinforhandlernes   Bransjeforening

Postboks   5488 Majorstuen

0305   OSLO

Bilimportørenes   Landsforening

Postboks   71 Økern

0508   OSLO

Datatilsynet

Postboks   8177 Dep

0034   OSLO

Den   Norske Advokatforening

Kr.   Augusts g. 9

0164   OSLO

Den   Norske Aktuarforening

Maridalsveien   91

0461   OSLO

Den   norske Revisorforening

Henrik   Ibsens gt 100

0255   OSLO

Direktoratet   for økonomistyring

Postboks   7154 St. Olavs pl.

0130   OSLO

Domstolsadministrasjonen

Postboks 5678

7485 TRONDHEIM

Finans   Norge (FNO)

Postboks   2473 Solli

0202   OSLO

Finansieringsselskapenes   Forening/Servicekontor

Postboks   2330 Solli

0201   OSLO

Finanstilsynet

Postboks   1187 Sentrum

0107   OSLO

Forbrukerombudet

Postboks   4597 Nydalen

0404   OSLO

Forbrukerrådet

Postboks   4594 Nydalen

0404   OSLO

Greenpeace   Norge

Peder   Claussøns gate 1

0165   OSLO

Hovedorganisasjonen   Virke

Postboks   2900 Solli

0230   OSLO

IKT-Norge

Oscarsgate   20

0352   OSLO

Innovasjon   Norge

Postboks   448 Sentrum

0104   OSLO

Kongelig   Norsk Automobilklubb

Postboks   2425 Solli

0201   OSLO

KS

Postboks   1378 Vika

0114   OSLO

Landsorganisasjonen   i Norge

Youngsg.   11

0181   OSLO

Maskinentreprenørenes   Forbund

Fred.   Olsens g. 3

0152   OSLO

Miljøstiftelsen   Bellona

Postboks   2141 Grunerløkka

0505   OSLO

Motorførernes   Avholdsforbund

Postboks   80 Alanbru

0614   OSLO

Naturvernforbundet

Grensen   9

0159   OSLO

NITO   - Norges ingeniør- og teknologorganisasjon

Postboks   9100 Grønland

0133   OSLO

Norges   Automobil-Forbund NAF

Postboks   6682 Etterstad

0609   OSLO

Norges   Autoriserte Regnskapsføreres Forening

Postboks   99 Sentrum

0101   OSLO

Norges   Bank

Postboks   1179 Sentrum

0107   OSLO

Norges   Bilbransjeforbund

Middelthuns   gate 27

0368   OSLO

Norges   Biloppsamleres forening NBF

Aslakveien   14  

 

0753   Oslo

 

Norges   bilutleieforbund

Middelthunsgt.   27

0205   OSLO

Norges   Bondelag

Postboks   9354 Grønland

0135   OSLO

Norges   Caravanbransjeforbund

Postboks   9086

3006   DRAMMEN

Norges   kemner- og kommuneøkonomers forbund

Henrik   Ibsens gate 20

0255   OSLO

Norges   Lastebileier-Forbund

Postboks   7134 St. Olavs pl.

0130   OSLO

Norges   Taxiforbund

Karoline   Kristiansens v 7

0661   OSLO

Norsk   Bonde- og Småbrukarlag

Øvre   Vollg. 9

0158   OSLO

Norsk   elbilforening

Ekebergveien   1a

0192   OSLO

Norsk   Øko-Forum (NØF)

Postboks   9070 Grønland

0133   OSLO

Næringslivets   Hovedorganisasjon (NHO)

Postboks   5250 Majorstuen

 0303 OSLO

Opplysningrådet   for Veitrafikken

Jernbanetorget   4a

0154   OSLO

Regjeringsadvokaten

Postboks   8012 Dep

0030   OSLO

Riksrevisjonen

Postboks   8130 Dep

0032   OSLO

Sivilombudsmannen

 

Postboks   3 Sentrum

0101   OSLO

 

Skattebetalerforeningen

Postboks   213 Sentrum

0103   OSLO

Skattedirektoratet

Postboks   9200 Grønland

0134   OSLO

Småbedriftsforbundet

Postboks   453 Sentrum

6401   MOLDE

Statens   innkrevingssentral

Postboks   455

8601   MO I RANA

Statens   vegvesen, Vegdirektoratet

Postpoks   8142 Dep

0033   OSLO

Statistisk   sentralbyrå

Postboks   8131 Dep

0033   OSLO

Toll-   og avgiftsdirektoratet

Postboks   8122 Dep

0032   OSLO

Trafikkforsirkingsforeneningen

Postboks   2552 Solli

0202   OSLO

Transportøkonomisk   instistutt

Gaustadalleeen   21

0349   OSLO

Trygg   Trafikk

Postboks   277 Sentrum

0103   OSLO

Unio,   hovedorg. for universitets- og høyskoleutdannede

Stortingsgaten   2

0158   OSLO

Yrkesorganisasjonenes   Sentralforbund YS

Postboks   9232 Grønland

0134   OSLO

ZERO

Maridalsveien   10

0178   OSLO

ØKOKRIM

Postboks   8193 Dep

0034   OSLO

Økonomiforbundet

Østregt.   23

2317   HAMAR

Til toppen