Høring - Pilegrimsmotivet som nasjonal satsing

Per Kvistad Uddu har på oppdrag av Kultur- og kirkedepartementet laget en utredning om pilegrimsmotivet som mulig nasjonal satsing. Departementet inviterer med dette høringsinstansene til på fritt grunnlag å kommentere alle deler av utredningen.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.04.2009

Vår ref.: 2008/00086 KIA POG

Høringsinstanser iflg vedlagte liste

 

 

 

 

 

Deres ref

Vår ref

Dato

 

2008/00086 KIA POG

12.02.2009

 

Høring - Pilegrimsmotivet som nasjonal satsing

Per Kvistad Uddu har på oppdrag av Kultur- og kirkedepartementet laget en utredning om pilegrimsmotivet som mulig nasjonal satsing. Departementet inviterer med dette høringsinstansene til på fritt grunnlag å kommentere alle deler av utredningen. Vi vil særlig be høringsinstansene svare på om den beskrivelsen som er gitt av utfordringene på dette feltet er dekkende, om de gir sin tilslutning til de målene som er identifisert, og om strategien og de tiltakene som knytter seg til denne er hensiktsmessige.

Høringsfristen er satt til 15. april 2009. Listen over høringsinstansene følger vedlagt. Vi ber høringsinstansene vurdere om eventuelle underliggende virksomheter bør forelegges utredningen.

Høringsuttalelsene sendes Kultur- og kirkedepartementet, Postboks 8030 Dep, 0030 Oslo, og elektronisk til postmottak@kkd.dep.no. Innkomne høringsuttalelser vil bli lagt ut på departementets hjemmeside.

Med hilsen

Ingrid Vad Nilsen e.f.
ekspedisjonssjef

Per-Otto Gullaksen
seniorrådgiver

Vedlegg

Høringsinstanser:

Kommuner:

Bærum kommune

Alstahaug kommune

Dovre kommune

Eidsvoll kommune

Frosta kommune

Gausdal kommune

Gjøvik kommune

Gran kommune

Gjerdrum kommune

Hamar kommune

Horten kommune

Hole kommune

Hå kommune

Jevnaker kommune

Klæbu kommune

Levanger kommune

Lillehammer kommune

Lunner kommune

Lørenskog kommune

Malvik kommune

Melhus kommune

Midtre Gauldal kommune

Nord-Fron kommune

Nord-Aurdal kommune

Oppdal kommune

Os kommune

Oslo kommune

Odda kommune

Rendalen kommune

Rennebu kommune

Ringebu kommune

Ringsaker kommune

Ringerike kommune

Rennesøy kommune

Steinkjer kommune

Skaun kommune

Sel kommune

Selbu kommune

Sarpsborg kommune

Seljord kommune

Selje kommune

Stavanger kommune

Suldal kommune

Stange kommune

Stjørdal kommune

Sør-Aurdal kommune

Sør-Fron kommune

Skedsmo kommune

Tolga kommune

Trondheim kommune

Tynset kommune

Tønsberg kommune

Trysil kommune

Tydal kommune

Ullensaker kommune

Verdal kommune

Vestre Slidre kommune

Vestre Toten kommune

Øystre Slidre kommune

Øyer kommune

Åmot kommune

Karmøy kommune

Flora kommune

Andre instanser:

Kommunenes Sentralforbund

Pilegrimssenteret Trondheim

Utstein kloster

Lia gård

Peterstiftelsens Pilegrimsgård

Sandom retreatsenter

Tomasgården

Areopagos

Riksantikvaren

Direktoratet for naturforvaltning

Stiklestad Nasjonale Kultursenter

NDR

OVF

Domkirkeodden, Hamar

Visit Trondheim

Trøndelag reiseliv

Innovasjon Norge

NHO reiseliv

Den norske Turistforening

Senter for middelalderstudier, UIB

Pilegrimsfellesskapet St. Olav

Pilotprosjektet Pilegrimsleden

Pilegrimsprest Berit Schelde Christensen

Pilegrimsprest Arne Bakken

Ustein Pilegrimsgard

Olavfestdagene

Trondheimsregionenes friluftsråd

Senter for middelalderstudier, NTNU

Pilegrimsfellesskapet St. Jakob

Stiftelsen Norsk villreinsenter

Kosmorama

Fortidsminneforeningen

Kirkerådet

Miljøverndepartementet

Kommunal- og regionaldepartementet

Samferdselsdepartementet

Justisdepartementet

NIKU

Biskopene

Bispedømmerådene

Fylkeskommunene

 

 

Til toppen