Høring - Pilegrimsmotivet som nasjonal satsing

Per Kvistad Uddu har på oppdrag av Kultur- og kirkedepartementet laget en utredning om pilegrimsmotivet som mulig nasjonal satsing. Departementet inviterer med dette høringsinstansene til på fritt grunnlag å kommentere alle deler av utredningen.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.04.2009