Høring - rammer for utmåling av overtredelsesgebyr mv. etter verdipapirfondloven

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag til forskriftsbestemmelser om rammer for utmåling av overtredelsesgebyr etter verdipapirfondloven, jf. vedlagte høringsnotat utarbeidet av Finanstilsynet.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 21.04.2017