Høring - rapport fra arbeidsgruppe om regnskapsføring av ny AFP-ordning i privat sektor

Status: Under behandling

Høringsfrist: 16.02.2012