Høring - Rapport fra arbeidsgruppen for utarbeiding av forslag til ny bistandsinstruks

Forsvarsdepartementet sender med dette på høring rapport fra arbeidsgruppen for utarbeiding av forslag til ny bistandsinstruks.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 30.12.2016