Høring - Rapport fra arbeidsgruppen for utarbeiding av forslag til ny bistandsinstruks

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Forsvarsdepartementet sender med dette på høring rapport fra arbeidsgruppen for utarbeiding av forslag til ny bistandsinstruks.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 30.12.2016