Høring - rapport med evaluering av Bokavtalen

Bokavtalen om handelssamarbeid mellom Bokhandlerforeningen og Forleggerforen­ingen er utformet innenfor et midlertidig unntak fra den generelle konkurranselovgivn­ingen, med varighet ut 2010. Telemarksforskning i Bø har på oppdrag fra departementet foretatt evalueringen av Bokavtalen. Evalueringen sendes nå ut på åpen høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.10.2009

Høringen er avsluttet.

Evalueringen danner et viktig grunnlag for videre oppfølging av denne delen av litteraturpolitikken.