Høring - regnskapsmessig behandling av utsatt skatt knyttet til forsikringstekniske avsetninger

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 23.11.2009