Høring - Revidert forskrift for lavutslippssone for biler – frist for høringsinnspill fredag 9. desember 2016

Høringen av revidert forskrift om lavutslippssone for biler er nå avsluttet, Samferdselsdepartementet har gått gjennom høringsinnspillene og forbereder nå fastsettelse av forskriften.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 09.12.2016