Høring - Sametingsvalget - endringer i forskrift om valg til Sametinget

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 28.02.2011