Høring - skatteklagenemnder, Riksskattenemnda og overgangsregler for ny organisering av ligningsetaten

Resultat: Forskrift 23. november 2007 med hjemmel i lov av 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) § 9-5 nr.5. Forskrift 16. november 2007 med hjemmel i lov 15. desember 2006 nr. 77 om endringer i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning del III annet ledd tredje punktum. Forskrift 7. november 2007 med hjemmel i lov av 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) § 2-2 nr. 3

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 27.09.2007

Resultat: Forskrift 23. november 2007 med hjemmel i lov av 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) § 9-5 nr.5.
Forskrift 16. november 2007 med hjemmel i lov 15. desember 2006 nr. 77 om endringer i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning del III annet ledd tredje punktum.
Forskrift 7. november 2007 med hjemmel i lov av 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) § 2-2 nr. 3.