Høring - Takstregulativ for Avinors lufthavner i 2008

Samferdselsdepartementete sender forslag til takstregulativ for Avinor i 2008 på høring. Nytt takstregulativ trer i kraft 1. januar 2008.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.09.2007

Jf. forskrift av 22. 11. 2007 nr. 1278 om avgifter vedrørende statens luftfartsanlegg og -tjenester (takstregulativet).