Høring - takstregulativ for Avinors lufthavner: nye satser knyttet til regelverk for passasjerer med redusert mobilitet

Høringen gjelder takstregulativ for Avinors lufthavner i 2008 og forslag til nye satser i forbindelse med innføring av nytt regelverk for passasjerer med redusert mobilitet og funksjonshemming.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 16.05.2008

Jfr. vedtak av takstregulativ for 2009, jfr. forskrift 05.11.2009 nr. 1194 om avgifter vedrørende statens luftfartsanlegg og -tjenester (takstregulativet).

Vår ref.:

Høringsbrev fra Samferdselsdepartementet av 2. april 2008.

 

Forslaget til nye satser finnes i høringsbrevet fra Samferdselsdepartementet 2. april 2008.

 

Disse er bedt om å avgi høringsuttalelse:

 • Arbeids- og inkluderingsdepartementet
 • Avinor AS
 • Barne- og likestillingsdepartementet
 • BARIN – c/o Scandinavian Airlines Norge AS
 • BenAir AS
 • British Airways
 • CHC Helikopter Service AS
 • Danish Air Transport
 • European Helicopter Center AS
 • Finansdepartementet
 • Hesnes Air AS
 • Ikaros ANS
 • Justisdepartementet
 • Handels- og Servicenæringens hovedorganisjon
 • Kato Airline AS
 • Konkurransetilsynet
 • Landsorganisasjonen i Norge (LO)
 • Luftfartens funksjonærforening
 • Luftfartstilsynet
 • Lufttransport AS
 • North Flying AS
 • NHO
 • NHO-luftfart
 • Norsk flygelederforening
 • Norsk luftsportsforening
 • Norsk flyoperatør forbund
 • Norsk Luftambulanse AS
 • Norwegian Air Shuttle ASA
 • Notodden lufthavn AS
 • Oslo lufthavn, Gardermoen
 • Rygge sivile lufthavn AS
 • Rørosfly Tor W. Sandnes
 • Sandefjord lufthavn, Torp
 • Scandinavian Airlines Norge AS
 • Skien lufthavn, Geiteryggen
 • Sterling European Airlines
 • Sun Air of Scandinavia
 • Sundt Air AS
 • Sunnhordland Lufthavn AS
 • Toll- og avgiftsdirektoratet
 • Utenriksdepartementet
 • Widerøes Flyveselskap ASA

 

Til toppen