Høring - takstregulativ for Avinors lufthavner: nye satser knyttet til regelverk for passasjerer med redusert mobilitet

Høringen gjelder takstregulativ for Avinors lufthavner i 2008 og forslag til nye satser i forbindelse med innføring av nytt regelverk for passasjerer med redusert mobilitet og funksjonshemming.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 16.05.2008

Jfr. vedtak av takstregulativ for 2009, jfr. forskrift 05.11.2009 nr. 1194 om avgifter vedrørende statens luftfartsanlegg og -tjenester (takstregulativet).