Høring - unntak fra reglene om beskatning av lån fra selskap til aksjonær

Resultat: Forskrift om endring i forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt § 10-11, fjerde ledd.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 08.01.2016