Høring - utfyllende bestemmelser til regnskapsloven § 9-3 Offentlig organs opplysningsplikt til regnskapsregisteret

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 09.01.2009