Høring - utkast til endringer i forskrift om tilskudd til lokalkringkastingsformål

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.11.2007

Vår ref.: 2006/05614/ME/ME2LAB:elt

Kultur- og kirkedepartementet legger med dette fram forslag til endringer i forskrift av 7. september 2001 nr. 1108 om tilskudd til lokalkringkastingsformål, jf vedlagte høringsnotat.

Forslaget innebærer at adgangen til å gi driftstilskudd til organisasjonene på lokalkringkastingsområdet opprettholdes selv om Norsk forbund for lokal-TV slår seg sammen med Mediebedriftenes landsforening. Departementet foreslår også enkelte andre endringer for å gjøre forskriften mer brukervennlig og bedre i samsvar med dagens praksis.

Kultur- og kirkedepartementet ber om at eventuelle merknader er departementet i hende senest 1. november 2007. Vi ber om at eventuelle høringsuttalelser avgis både skriftlig og elektronisk til e-postadresse postmottak@kkd.dep.no.

 

Med hilsen

 

 

Roy Kristiansen e.f.

Lars Brustad

ekspedisjonssjef

underdirektør

 

 

 

Høringsinstanser:

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

A-pressen ASA

Edda media AS

Kanal 24 AS

Landslaget for Lokalaviser

Mediebedriftenes Landsforening

Medietilsynet

Norsk Forbund for Lokal-TV

Norsk Journalistlag

Norsk Kabel-TV Forbund

Norsk Lokalradioforbund

Norsk Presseforbund

Norsk Redaktørforening

P4 Radio Hele Norge

Sametinget

Schibsted ASA

TV 2 AS

TVNorge AS

 

 

 

 

 

 

 

 

Høringsuttalelser publiseres fortløpende. Høringsfristen er 1. november 2007.

Arbeid- og inkluderingsdepartementet  

Mediebedriftenes Landsforening

Norsk Forbund for Lokal-TV  

Norsk Journalistlag   

Norsk Lokalradioforbund 

TV 2 

 

 

Til toppen