Høring - Utkast til endringer i forskrift - obligatorisk teksting av norske filmer

Departementet foreslår forskriftsendringer som innebærer at teksting for hørselshemmede blir et vilkår for å motta tilskudd til kinofilm.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 06.09.2011

Forskrift om tilskudd til audiovisuelle produksjoner ble endret 16.11.2011.

Endringene gjelder i forskrift av 7. september 2009 nr. 1168 om tilskudd til audiovisuelle produksjoner. Forskriften trådte i kraft 1. januar 2010. Departementet foreslår forskriftsendringer som innebærer at teksting for hørselshemmede blir et vilkår for å motta tilskudd til kinofilm.