Høring - utkast til forskrift om endring i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning

Kunnskapsdepartementet foreslår en hjemmel til å igangsette og gjennomføre en prøveordning med generell studiekompetanse som opptakskrav til fagskoler innenfor fagområdene ”kunst, kultur, design og håndverk” og ”media og kommunikasjon”. Prøveordningen gjelder for skoler med NOKUT-godkjente fagskoleutdanninger innen de nevnte fagområdene.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 10.02.2012


Kunnskapsdepartementet foreslår en hjemmel til å igangsette og gjennomføre en prøveordning med generell studiekompetanse som opptakskrav til fagskoler innenfor fagområdene ”kunst, kultur, design og håndverk” og ”media og kommunikasjon”. Prøveordningen gjelder for skoler med NOKUT-godkjente fagskoleutdanninger innen de nevnte fagområdene.
(22.12.2011)

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Dokumentene i saken (i PDF-format):


Høringsbrev inkl. liste over høringsinstanser (PDF-fil)

Høringsnotat om utkast til endringer i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning (PDF-fil)


Høringsbrevet og -notatet vil også kunne leses i HTML-format ved å navigere i menyen ovenfor. Ved å bruke menyen vil du også kunne lese høringsuttalelser som mottas. Disse vil bli publisert i PDF-format etter hvert som de kommer inn til departementet.

Uttalelser som mottas etter høringsfristens utløp vil i utgangspunktet ikke bli publisert. Hvorvidt en høringsuttalelse er publisert eller ikke, har ingen betydning med hensyn til hvordan den vil bli vurdert i departementets videre behandling av saken.


For å kunne lese PDF-filer må du ha installert en PDF-leser på din maskin. Det finnes flere PDF-lesere som kan lastes ned gratis på Internett.


 

Denne saken er ferdigbehandlet med følgende resultat:

Kunnskapsdepartementet fastsatte 15. februar 2012 Forskrift om endring i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning. Endringsforskriften er publisert på Lovdata.