Høring - utkast til forskrift om fastsettelse av fordel av fri eller subsidiert bolig i utlandet

Resultat: Forskrift om endring av forskrift av 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 Fastsatt av Finansdepartementet 16. april 2008 med hjemmel i skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 § 5-12 syvende ledd

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 20.02.2008