Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring - utkast til forskrift om unntak fra konkurranseloven for avtaler om klinisk veterinærvakt

Kommunenes sentralforbund og Den norske veterinærforening har inngått en rammeavtale om klinisk veterinærvakt. Bakgrunnen er endringene i dyrehelsepersonelloven som ble vedtatt i desember 2007 og trådte i verk fra årsskiftet. Etter å ha vurdert saken ser departementet behov for å gi et unntak fra konkurranseloven § 10 og 11 for at slike avtaler skal kunne gjennomføres på lovlig måte.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 28.04.2008

Vår ref.: 200703632

Høring - utkast til forskrift om unntak fra konkurranseloven for avtaler om klinisk veterinærvakt

 

Kommunenes sentralforbund og Den norske veterinærforening har inngått en rammeavtale om klinisk veterinærvakt. Bakgrunnen er endringene i dyrehelsepersonelloven som ble vedtatt i desember 2007 og trådte i verk fra årsskiftet.

Fornyings- og administrasjonsdepartementet har innhentet en vurdering av avtalen fra Konkurransetilsynet. Etter å ha vurdert saken ser departementet behov for å gi et unntak fra konkurranseloven § 10 og 11 for at slike avtaler skal kunne gjennomføres på lovlig måte. Bakgrunnen er i det vesentlige den korte tiden mellom lovendringen og iverksettelsen av denne. Den nærmere begrunnelse går frem av vedlagte høringsnotat.

Fornyings- og administrasjonsministeren har fattet vedtak om kort høringsfrist i saken. Vi ber om merknader til høringsnotatet og utkast til forskrift innen 28. april 2008.


Med hilsen

Steinar Hauge (e.f.)
avdelingsdirektør

Helge Aske
byråsjef


Finansdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Kommunenes sentralforbund
Den norske veterinærforening

Til toppen