Høring - utkast til forskrift om unntak fra konkurranseloven for avtaler om klinisk veterinærvakt

Kommunenes sentralforbund og Den norske veterinærforening har inngått en rammeavtale om klinisk veterinærvakt. Bakgrunnen er endringene i dyrehelsepersonelloven som ble vedtatt i desember 2007 og trådte i verk fra årsskiftet. Etter å ha vurdert saken ser departementet behov for å gi et unntak fra konkurranseloven § 10 og 11 for at slike avtaler skal kunne gjennomføres på lovlig måte.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 28.04.2008