Høring - utkast til forskrift om unntak fra konkurranseloven for samarbeid mellom visse grupper privatpraktiserende leger, psykologer og fysioterapeuter

Fornyings- og administrasjonsdepartementet har sendt utkast til forskrift om unntak fra konkurranseloven for samarbeid mellom visse grupper privatpraktiserende leger, psykologer og fysioterapeuter på høring. Utkastet tilsvarer det gjeldende unntak.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 13.05.2009