Høring - Utkast til gjennomføringsforskrift for forordning (EF) nr. 216/2008

Samferdselsdepartementet har sendt på høring et utkast til gjennomføringsforskrift for en forordning om felles regler for sivil luftfart og opprettelse av et europeisk flysikkerhetsbyrå m. v. Frist: 27. januar 2012.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 27.01.2012

Samferdselsdepartementet har sendt på høring et utkast til gjennomføringsforskrift for en forordning om felles regler for sivil luftfart og opprettelse av et europeisk flysikkerhetsbyrå m. v.