Høring - Utkast til gjennomføringsforskrift for forordning (EF) nr. 216/2008

Samferdselsdepartementet har sendt på høring et utkast til gjennomføringsforskrift for en forordning om felles regler for sivil luftfart og opprettelse av et europeisk flysikkerhetsbyrå m. v. Frist: 27. januar 2012.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 27.01.2012

Vår ref.:

Les høringsbrevet (pdf)

 

Disse er bedt om å avgi høringsuttalelse:

Airlift AS
Arbeidsdepartementet
Avinor AS
BARIN – c/o Scandinavian Airlines Norge AS
Barne- og likestillingsdepartementet
BenAir AS
Bristow Norway AS
British Airways
CHC Norway AS
Danish Air Transport
European Helicopter Center AS
Finansdepartementet
Hesnes Air AS
Hovedorganisasjonen Virke (HSH)
Ikaros ANS
Justisdepartementet
Konkurransetilsynet
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Luftfartens funksjonærforening
Luftfartstilsynet
Lufttransport AS
NHO
NHO Luftfart
Norges luftsportsforbund
Norsk flygelederforening
Norsk flyoperatør forbund
Norsk Luftambulanse AS
North Flying AS
Norwegian Air Shuttle ASA
Notodden lufthavn AS
Oslo lufthavn, Gardermoen
Rørosfly Tor W. Sandnes
Rygge sivile lufthavn AS
Sandefjord lufthavn, Torp
Scandinavian Airlines Norge AS
Skien lufthavn, Geiteryggen
Sterling European Airlines
Sun Air of Scandinavia
Sundt Air AS
Sunnhordland Lufthavn AS
Toll- og avgiftsdirektoratet
Utenriksdepartementet
Widerøes Flyveselskap ASA