Høring - utkast til regler tilsvarende EUs reviderte betalingstjenestedirektiv

Status: På høring

Høringsfrist: 18.08.2017