Høring - Utredning om lufthavnavgifter i Norge

Handelshøgskolen i Bodø har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet gjennomført en utredning om lufthavnavgifter i Norge.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 31.08.2011

Vår ref.: 10/467- TKR

Handelshøgskolen i Bodø har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet gjennomført en utredning om lufthavnavgifter i Norge.

Sluttrapport fra utredningen er lagt ut på Samferdselsdepartementets hjemmeside.

Vi ber om eventuelle merknader og/eller kommentarer til utredningen innen 31. august 2011.

Med hilsen


Øyvind Ek e.f.  -  Trond Kråkenes

Høringsinstanser:

Airlift AS
Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Avinor AS
Barne- og likestillingsdepartementet
BARIN – c/o Scandinavian Airlines Norge AS
BenAir AS
Bristow Norway AS
British Airways
CHC Helikopter Service AS
Danish Air Transport
European Helicopter Center AS
Finansdepartementet
Hesnes Air AS
Ikaros ANS
Justisdepartementet
Handels- og Servicenæringens hovedorganisjon
Konkurransetilsynet
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Luftfartens funksjonærforening
Luftfartstilsynet
Lufttransport AS
North Flying AS
NHO
NHO-luftfart
Norsk flygelederforening
Norsk luftsportsforening
Norsk flyoperatør forbund
Norsk Luftambulanse AS
Norwegian Air Shuttle ASA
Notodden lufthavn AS
Oslo lufthavn, Gardermoen
Rygge sivile lufthavn AS
Rørosfly Tor W. Sandnes
Sandefjord lufthavn, Torp
Scandinavian Airlines Norge AS
Skien lufthavn, Geiteryggen
Sterling European Airlines
Sun Air of Scandinavia
Sundt Air AS
Sunnhordland Lufthavn AS
Toll- og avgiftsdirektoratet
Utenriksdepartementet
Widerøes Flyveselskap ASA

Til toppen