Høring - Utredning om lufthavnavgifter i Norge

Handelshøgskolen i Bodø har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet gjennomført en utredning om lufthavnavgifter i Norge.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 31.08.2011