Høring - forslag til endringer i barnehageloven

Utvidet rett til plass i barnehage og innføring av minimum to årlige barnehageopptak

Departementet foreslår å endre retten til plass i barnehage og innføre plikt til minimum to barnehageopptak i året. Formålet med forslaget er å bidra til å sikre en mer likeverdig rett til barnehageplass og redusere ventetiden for oppfyllelse av retten for barn som fyller ett år i september eller oktober.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 14.01.2014

Departementet foreslår å endre retten til plass i barnehage og innføre plikt til minimum to barnehageopptak i året. Formålet med forslaget er å bidra til å sikre en mer likeverdig rett til barnehageplass og redusere ventetiden for oppfyllelse av retten for barn som fyller ett år i september eller oktober.
(14.10.2013)


_____________________________________________________________________________________________


Dokumentene i saken (i PDF-format)


Høringsbrev inkl. høringsinstanser (PDF-fil, 56 Kb)

Høringsnotat Utvidet rett til plass i barnehage og innføring av minimum to årlige barnehageopptak (PDF-fil, 38 Kb)


For å kunne lese PDF-filer må du ha installert en PDF-leser på din maskin. Det finnes flere PDF-lesere som kan lastes ned gratis på Internett.

 

Denne høringen ble sendt ut av Stoltenberg II-regjeringen rett før regjeringsskiftet. Solberg-regjeringen valgte å la høringen gå sin gang for å få nyttige innspill fra sektoren. Solberg-regjeringen valgte at forslaget i høringen ikke skulle følges opp.