Høring - vurdering av tiltak i markedet for internasjonale betalingskort i Norge

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.06.2012