Høring – begjæring om fortsatt allmenngjøring av Industrioverenskomsten/VO-delen i skips- og verftsindustrien

Med hjemmel i lov 4. juni 1993 nr. 58 om allmenngjøring av tariffavtaler mv. sender Tariffnemnda med dette begjæringen om fortsatt allmenngjøring av Industrioverenskomsten/VO-delen for skips- og verftsindustrien på høring.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 09.09.2016