Høring – begjæring om fortsatt allmenngjøring av Landsoverenskomsten for elektrofagene

Med hjemmel i lov 4. juni 1993 nr. 58 om allmenngjøring av tariffavtaler mv. sender Tariffnemnda med dette begjæring om fortsatt allmenngjøring av Landsoverenskomsten for elektrofagene på høring.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 09.09.2016