Høring – delutredning fra utvalget for klagesaksbehandling på utlendingsfeltet – utvidet instruksjonsmyndighet over Utlendingsnemnda

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.10.2010