Høring – Det kriminalitetsforebyggende råd (KRÅD) – forslag til ny organisering av funksjon og oppgaver

Høring med forslag om at dagens KRÅD avvikles og erstattes av en ny struktur med kriminalitetsforebyggende institusjoner.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 06.02.2015