Høring – Det kriminalitetsforebyggende råd (KRÅD) – forslag til ny organisering av funksjon og oppgaver

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Høring med forslag om at dagens KRÅD avvikles og erstattes av en ny struktur med kriminalitetsforebyggende institusjoner.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 06.02.2015