Høring – endring av kategorier for aktivitets- og virksomhetsområde i Frivillighetsregisteret

I tråd med § 4 i forskrift til lov om register for frivillig virksomhet skal det ved registrering i Frivillighetsregisteret oppgis kategori for aktivitets- og virksomhetsområde. På bakgrunn av innspill fra frivillig sektor foreslår Kulturdepartementet å endre kategoriene for aktivitets- og virksomhetsområde i Frivillighetsregisteret.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 15.11.2012

I tråd med § 4 i forskrift til lov om register for frivillig virksomhet skal det ved
registrering i Frivillighetsregisteret oppgis kategori for aktivitets- og
virksomhetsområde. På bakgrunn av innspill fra frivillig sektor foreslår Kulturdepartementet å endre kategoriene for aktivitets- og virksomhetsområde i Frivillighetsregisteret.