Høring – endring i forskrift om lotterivirksomhet om bord på norske skip i rute mellom norsk og utenlandsk havn

Vedlagt følger forslag om endring i forskrift 2004/1777 om lotterivirksomhet om bord på norske skip i rute mellom norsk og utenlandsk havn.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.10.2007

Forskriften det her er snakk om ble endret, men er nå opphevet. Ny forskrift er av 10. desember 2008 nr. 1531 og trådte i kraft fra 1. januar 2009.

FOR 2008-12-10 nr 1531: Forskrift om lotterivirksomhet om bord på norske skip i rute mellom norsk og utenlandsk havn (hos Lovdata)