Høring – Endring i utlendingslovens og utlendingsforskriftens bestemmelser om blant annet å pålegge meldeplikt eller bestemt oppholdssted

Status: Under behandling

Høringsfrist: 24.09.2016