Høring – endring og videreføring av forskrift om krav til nye utlån med pant i bolig

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 24.10.2016