Høring – endringer i utlendingslovgivningen (innstramninger II)

Høring med forslag til en rekke tiltak for å stramme inn og gjøre det mindre attraktivt å søke asyl i Norge.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 09.02.2016