Høring – EU-kommisjonens hvitbok om erstatningssøksmål ved overtredelse av EF-traktaten artikkel 81 og 82

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 26.05.2008

Resultat av høringen:
Norske kommentarer til Kommisjonens hvitbok om erstatningssøksmål ved overtredelse av EF-traktaten:
Norwegian comments to the Commission White Paper on Damages actions for breach of the EC antitrust rules (PDF).