Høring – fordeling av overkurs i sparebanker

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.10.2010