Høring – forskrift om Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR) ble fastsatt av departementet 15. desember 2011. NKR er en samlet, systematisk og nivådelt beskrivelse av formelle kvalifikasjoner som kan oppnås innenfor vårt formelle utdanningssystem. Det er besluttet at NKR skal gis status som forskrift og at denne skal gi henvisninger til nivåbeskrivelsene i det europeiske kvalifikasjonsrammeverket, slik at det blir enklere å sammenligne norske utdanningskvalifikasjoner med utdanningskvalifikasjoner fra andre land innen EU/EØS. Et utkast til forskrift sendes nå på høring.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 01.07.2012

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR) ble fastsatt av departementet 15. desember 2011. NKR er en samlet, systematisk og nivådelt beskrivelse av formelle kvalifikasjoner som kan oppnås innenfor vårt formelle utdanningssystem. Det er besluttet at NKR skal gis status som forskrift og at denne skal gi henvisninger til nivåbeskrivelsene i det europeiske kvalifikasjonsrammeverket, slik at det blir enklere å sammenligne norske utdanningskvalifikasjoner med utdanningskvalifikasjoner fra andre land innen EU/EØS. Et utkast til forskrift sendes nå på høring.
(08.05.2012)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dokumentene i saken (i PDF-format):


Høringsbrev inkl. liste over høringsinstanser (PDF-fil)

Utkast til forskrift om nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR) og om henvisningen til Europeisk kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (EQF) (PDF-fil)


Høringsbrevet vil også kunne leses i HTML-format ved å navigere i menyen ovenfor. Ved å bruke menyen vil du også kunne lese høringsuttalelser som mottas.

Uttalelser som mottas etter høringsfristens utløp vil i utgangspunktet ikke bli publisert. Hvorvidt en høringsuttalelse er publisert eller ikke, har ingen betydning med hensyn til hvordan den vil bli vurdert i departementets videre behandling av saken.

For å kunne lese PDF-filer må du ha installert en PDF-leser på din maskin. Det finnes flere PDF-lesere som kan lastes ned gratis på Internett.