Høring – forskrift om rammeplaner for lærerutdanningene for trinn 8–13

Kunnskapsdepartementet mottok i juni 2012 forslag til forskrifter om rammeplaner for nye lærerutdanninger rettet mot trinn 8–13. Rammeplanene skal gi de overordnede bestemmelsene for utdanningene. Departementet sender herved forskriftene på høring. Forskriftene fastsettes tidlig i 2013, og studenter vil tas opp til nye utdanninger høsten 2013.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 30.11.2012

Kunnskapsdepartementet mottok i juni 2012 forslag til forskrifter om rammeplaner for nye lærerutdanninger rettet mot trinn 8–13. Rammeplanene skal gi de overordnede bestemmelsene for utdanningene. Departementet sender herved forskriftene på høring. Forskriftene fastsettes tidlig i 2013, og studenter vil tas opp til nye utdanninger høsten 2013.
(31.08.2012)

NB! Det ble oppdaget noen feil i to av forskriftsutkastene som ble sendt ut på høring i ordinær post 31.08.2012 og publisert på denne nettsiden 03.09.2012. Det gjelder de to PPU-forskriftene. Disse ble fjernet fra nettsiden 04.09.2012 ca. kl. 15:00. Feilene er rettet, og versjonene som nå ligger på denne nettsiden er de korrekte høringsdokumentene. Korrekte høringsdokumenter vil også bli sendt høringsinstansene pr. post. Departementet beklager de ulemper feilene ev. måtte ha for brukerne.
(05.09.2012)Dokumentene i saken (i PDF-format):


Høringsbrev inkl. liste over høringsinstanser (PDF, 224 kB)

Forslag til forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag (PDF, 446 kB)

Forslag til forskrift om rammeplan for lektorutdanning for trinn 8–13 (PDF, 467 kB)

Forslag til forskrift om rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning for trinn 8–13 (PDF, 382 kB)

Forslag til forskrift om rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag for trinn 8–13 (PDF, 563 kB)

Forslag til forskrift om rammeplan for yrkesfaglærerutdanning for trinn 8–13 (PDF, 643 kB)

 For å kunne lese PDF-filer må du ha installert en PDF-leser på din maskin. Det finnes flere PDF-lesere som kan lastes ned gratis på Internett.


__________________________________________________________________________________________________


Denne saken er delvis ferdigbehandlet av departementet:

Kunnskapsdepartementet fastsatte 18. mars 2013 fire forskrifter om rammeplaner for lærerutdanninger, som alle er publisert på Lovdata. Dette er:

Forskrift om rammeplan for treårige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag
Forskrift om rammeplan for lektorutdanning for trinn 8–13
Forskrift om rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag for trinn 8–13
Forskrift om rammeplan for yrkesfaglærerutdanning for trinn 8–13

De fire forskriftene er også samlet i departementets rundskriv F-06-13 (se også lenke i høyre meny). Rundskrivet inneholder også departementets merknader til de enkelte bestemmelsene i forskriftene.