Høring – forskriftsbestemmelser om utfylling og gjennomføring av skatteloven § 2-36 femte, sjette og syvende ledd om formuesskattefritak for forskningsstiftelser

Resultat: Forskrift om endring i forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14. Fastsatt av Finansdepartementet 18. desember 2008 med hjemmel i lov av 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt § 2-36 syvende ledd

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.09.2008