Høring – forslag om endringer i privatskoleloven

Innføring av midlertidig dispensasjonsbestemmelse

Kunnskapsdepartementet foreslår at det innføres en midlertidig dispensasjonsbestemmelse i privatskoleloven om at det i særlige tilfeller kan gis godkjenning til private skoler som ikke oppfyller kravet til grunnlag i privatskoleloven § 2-1 annet ledd. Høringsfrist er 13. mars 2014.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 13.03.2014

Resultat:

Kunnskapsdepartementet foreslår at det innføres en midlertidig dispensasjonsbestemmelse i privatskoleloven om at det i særlige tilfeller kan gis godkjenning til private skoler som ikke oppfyller kravet til grunnlag i privatskoleloven § 2-1 annet ledd.
(10.01.2014)

Endret høringsfrist
Departementet viser til brev datert 10. januar 2014 vedlagt høringsnotat med forslag til endringer i privatskoleloven. Grunnet en feil hos Departementenes servicesenter (DSS) ble høringen først sendt ut 29.01.14 til kommuner og fylkeskommuner. 

Departementet endrer med dette høringsfristen til 13. mars 2014 for adressatene.


__________________________________________________________________________________


Dokumentene i saken (i PDF-format):


Høringsbrev inkl. liste over høringsinstanser (PDF, 271 Kb)

Høringsnotat om forslag til endringer i privatskoleloven (PDF, 432 Kb)


For å kunne lese PDF-filer må du ha installert en PDF-leser på din maskin. Det finnes flere PDF-lesere som kan lastes ned gratis på Internett.