Høring – forslag om endringer i reglene om bostedsregistrering av utenlandske arbeidstakere i Norge

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 27.09.2011