Høring – Forslag om innføring av tidsfrister for krav om universell utforming av ikt i ny diskriminerings- og tilgjengelighetslov

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.10.2007