Høring – forslag om lovendringer vedrørende shortsalg

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.05.2009