Høring – forslag om unntak fra bokføringsloven for statlige virksomheter

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 06.12.2013