Høring – forslag til endring av bokføringsregelverket

Status: Under behandling

Høringsfrist: 01.09.2009