Høring – forslag til endring i utlendingsforskriften – 15-månedersregel for saksbehandlingen i Utlendingsnemnda (UNE)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 26.10.2012