Høring – forslag til endringer av forskrift om grasrotandel - grasrotandel for nettbaserte spill

Norsk Tipping (NT) planlegger å lansere nettbaserte spill under navnet Instaspill i oktober 2013. Hovedregelen i grasrotforskriften om at spillerne kan velge å gi 5 % av innsatsen (brutto omsetning) til et valgt formål passer dårlig på Instaspill. Kulturdepartementet foreslår derfor at grasrotandelen for Instaspill beregnes på samme måte og legges på samme nivå som for Multix.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 26.08.2013